+31 (0)23 5328736 contact@pma-realestate.nl

De wet goedverhuurdersschap Anti-Discriminatie

Gepubliceerd: 15-01-2024

De Wet goedverhuurdersschap omtrent Anti Discriminatie is per 1 januari 2024
vastgelegd voor verhuurders

De Wet Goed Verhuurderschap Anti-discriminatie is een Nederlandse wetgeving die is ontworpen om discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan. Deze wet stelt eisen aan verhuurders om ervoor te zorgen dat zij zich inzetten voor gelijke behandeling van alle potentiële huurders, ongeacht hun achtergrond. Het verbiedt expliciet discriminatie op basis van onder andere geslacht, leeftijd, ras, religie, seksuele geaardheid, nationaliteit en handicap.

De wet verplicht verhuurders om hun huurders eerlijk te behandelen en te voorkomen dat zij zich schuldig maken aan discriminatie bij het selecteren van huurders. Verhuurders dienen objectieve criteria te hanteren bij het beoordelen van huuraanvragen en mogen geen ongerechtvaardigde voorkeuren of vooroordelen toepassen. Ook moeten zij actief maatregelen nemen om discriminatie te voorkomen en in te grijpen als er sprake is van discriminatoire praktijken.

De Wet Goed Verhuurderschap Anti-discriminatie draagt bij aan het bevorderen van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op de huurmarkt, waardoor een eerlijke en gelijkwaardige toegang tot huisvesting voor iedereen wordt gewaarborgd. Het niet naleven van deze wet kan leiden tot juridische stappen tegen de verhuurder.

Per 1 januari 2024 is het als verhuurder verplicht:

* een heldere en transparante selectieprocedure gebruiken en bekendmaken;
* gebruikmaken van niet-discriminerende selectiecriteria;
* aan de afgewezen kandidaat-huurders uitleggen waarom voor een andere huurder is gekozen* schriftelijk vastleggen
* openbaar maken bv op website
* aanpassen als dat nodig is;
* bekend maken bij alle werknemers.

Reviews PMA Real Estate