+31 (0)23 5328736 contact@pma-realestate.nl

Mijn huurder betaalt niet!

Gepubliceerd: 17-01-2024

UW HUURDER BETAALT NIET OF SLECHT

Als verhuurder zijn er verschillende stappen die u kunt nemen om met te laat betalende huurders om te gaan, naast de juridische stappen die u al overweegt. Hier zijn enkele aanvullende acties die kunnen helpen:

 1. Communicatie en Onderhandeling: Probeer direct en open te communiceren met de huurder over de betalingsachterstand. Soms kan een betalingsregeling of uitstel van betaling worden overeengekomen als de huurder tijdelijke financiële problemen ondervindt.
 2. Betalingsherinneringen en Aanmaningen: Stuur betalingsherinneringen en aanmaningen bij achterstallige betalingen. Dit dient niet alleen als herinnering voor de huurder, maar ook als documentatie van uw pogingen om de huur te innen.
 3. Vroegtijdige Interventie: Grijp vroegtijdig in bij te late betalingen. Hoe langer een huurachterstand duurt, hoe moeilijker het kan zijn om het volledige bedrag te innen.
 4. Incassobureau Inschakelen: Als de huurder blijft weigeren te betalen, kunt u overwegen een incassobureau in te schakelen. Zij kunnen helpen bij het innen van de achterstallige huur.
 5. Bemiddelingsdiensten: Overweeg het gebruik van bemiddelingsdiensten om een oplossing te vinden. Een neutrale derde partij kan soms helpen een geschil op te lossen zonder naar de rechter te gaan.
 6. Creditcheck en Screening: Voor nieuwe huurders, voer een grondige creditcheck en screening uit om de financiële betrouwbaarheid te beoordelen. Dit kan toekomstige problemen met late betalingen voorkomen.
 7. Flexibele Betalingsplannen: Bied flexibele betalingsplannen aan voor huurders die moeite hebben met betalen. Dit kan helpen om een huurachterstand te voorkomen.
 8. Juridisch Advies Inwinnen: Raadpleeg regelmatig een juridisch adviseur om op de hoogte te blijven van de laatste wetgeving en om advies te krijgen over complexe situaties.
 9. Verzekering voor Huurverlies: Overweeg het afsluiten van een verzekering die huurverlies dekt in geval van niet-betaling door huurders.
 10. Goed Huurdersbeheer: Zorg voor een goed huurdersbeheer, waarbij u regelmatig contact onderhoudt met uw huurders en proactief problemen aanpakt.

Deze stappen kunnen helpen om het risico op en de impact van late betalingen te minimaliseren, terwijl u tegelijkertijd een goede relatie met uw huurders onderhoudt.

Juridisch zijn de volgende stappen van belang

 1. Ontbinding bij Drie Maanden Achterstand: Volgens de jurisprudentie kan een huurovereenkomst ontbonden worden bij een huurachterstand van drie maanden of meer. Een eenmalige betalingsvertraging rechtvaardigt echter geen directe ontbinding.
 2. Procedure bij Herhaalde Betalingsproblemen: Als een huurder herhaaldelijk te laat betaalt en eerdere veroordelingen voor huurachterstand heeft, kan het zinvol zijn een procedure te starten. Dit geldt zelfs als de achterstand minder dan drie maanden bedraagt. Bij herhaalde in gebreke blijven na een veroordeling, kan in een volgende procedure naast de huurachterstand ook de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming worden gevorderd.
 3. Bewijsvoering van Inspanningen: Voor de ontbinding van een huurovereenkomst is het cruciaal om bewijs te hebben van inspanningen die gedaan zijn om de huurder tot betaling te bewegen. Het versturen van een brief bij de eerste betalingsachterstand kan dienen als schriftelijk bewijs van deze inspanningen.

 

Deze richtlijnen helpen u bij het hanteren van een effectieve aanpak bij te laat betalende huurders, met respect voor de juridische kaders en procedures. Het is altijd raadzaam om in complexe situaties juridisch advies in te winnen om te zorgen dat u handelt in overeenstemming met de wet en de jurisprudentie.

Wij zijn u uiteraard graag van dienst om u in dit proces te begeleiden

Reviews PMA Real Estate