+31 (0)23 5328736 contact@pma-realestate.nl

Wijzigingen wet- en regelgeving Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening per 1 januari 2024

Gepubliceerd: 02-12-2023

Met ingang van het nieuwe jaar treden veel nieuwe wetten en regels in werking. Ook op het gebied van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening worden nieuwe regels van kracht. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

  • Op 1 januari treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De wet bundelt een groot aantal wetten, regels en voorschriften over de fysieke leefomgeving in één wet. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen en de start van projecten.
  • De Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) treedt per 1 januari 2024 in werking. De Wkb is onderdeel van de Omgevingswet en heeft tot doel de kwaliteit van de bouw te verbeteren en de positie van de opdrachtgever te versterken.

Wijzigingen voor huurders, verhuurders en gemeenten

Wijzigingen voor huizenkopers, huiseigenaren en investeerders

Reviews PMA Real Estate